JV color JV color JV color
Çarşamba, 28 Ocak 2015

KOSGEB Kredileri Hk.

PDFYazdıre-Posta

KOSGEB Kredileri Hk.

Sayı: 804/762          12.01.2011

Konu: KOSGEB Kredileri Hk.

T.C.

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI’NA

Malumlarınız olduğu üzere KOSGEB’in küçük esnafa yapmış olduğu desteklemelerden mühendisler, mimarlar, eczacılar gibi serbest meslek erbapları faydalanmaktadır. Veteriner Hekimler bu desteklemeden yararlanamamaktadır. Özellikle biz veteriner hekimlerin de ilaç satış ruhsatlarımızın olduğu, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan sağlığı konularında hizmet verdiği de düşünülürse, diğer meslek erbaplarından bir farkımız yoktur. Ancak mevcut duruma göre veteriner hekimlerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı desteklerinden yararlandığı ve bu nedenle iki bakanlık desteklemelerinden yararlanamayacağımız gerekçesiyle KOSGEB destek programında olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat veteriner hekimler son iki yıldır Tarım ve Köyişleri Bakanlığı destekleme programlarına dahil edilmemektedir.

Bu nedenle serbest çalışan veteriner hekimlerin de KOBİ kapsamına alınması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
18/10/2011 | Şerif Ali Karanfil
article thumbnail

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin sahip olması [ ... ]


Statistics

OS : Linux n
PHP : 5.4.27
MySQL : 5.5.40-cll
Zaman : 04:11
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3
İçerik : 101
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 164397

Anket

Web sitemizi nasıl buldunuz?